ANKET  
 
 
 
Kanıta dayalı dişhekimliği (KDD) hastalara ve dişhekimlerine ortak karar verme sürecinde en iyi kanıtı sağlayan bir disiplindir. (Bauer J, Spackman S, Chiappelli F, Prolo P, Stevenson R. Evidence-based dentistry: a clinician's perspective. J Calif Dent Assoc. 2006 Jul;34(7):511-7.). KDD’nin amacı yüksek-kalite kanıt aracılığı ile uygulanan tedavinin hasta için optimal olmasını ve önerilen tedavi seçeneklerinin eksiksiz bilgilendirilmiş bir onama izin verecek şekilde sunulmasını güvence altına almaktır. (Gillette J, Matthews JD, Frantsve-Hawley J, Weyant RJ. The benefits of evidence-based dentistry for the private dental office.Dent Clin North Am. 2009 Jan;53(1):33-45, viii. doi: 10.1016/j.cden.2008.09.002.).

Bilimsel gelişmeler klinik dişhekimliği için gittikçe daha önemli olmaya devam ettiği (Crawford J, Briggs CL, Engeland CG. Publication bias and ıts implications for evidence-based clinical decision making. J Dent Educ. 2010: 74:593-600) ve de KDD klinik uygulamalar ile bilimsel araştırmalar arasındaki mesafeyi kapatmayı hedeflediği için, dişhekimliği mesleği tedavi planı ve tedavi uygulamalarında gittikçe daha fazla KDD temelli karar verme mekanizmaları tarafından yönlendirilecektir. Bu nedenledir ki KDD’nin dişhekimliği eğitimi, klinik araştırma ve hasta tedavisi alanlarında belirgin bir etkisi vardır ve olacaktır. (Ismail AI, Bader JD; Evidence-based dentistry in clinical practice. J Am Dent Assoc. 2004 Jan;135(1):78-83). İyi bir dişhekimliği klinik uygulamasının mevcut olan en iyi araştırma verisine-kanıtına ( ki bu KDD’dir) bağlı olduğu ileri sürülmektedir. (F. Chiappelli, P. Prolo, M. Newman, M. Cruz, E. Sunga, E. Concepcion and M. Edgerton. Evidence-based Practice in Dentistry: Benefit or Hindrance. J DENT RES 2003 82: 6 DOI: 10.1177/154405910308200102).

KDD’nin başarılı uygulanması ise bir dizi faktöre bağlıdır. Bu çalışmanın ve anketin amacı FDI-ERO bölgesindeki dişhekimlerinin KDD ve kliniğe uygulanması konusundaki algı ve tutumlarını belirlemektir.

Çalışma grubumuz gönüllü Dişhekimleri Birliklerinin katkı ve destekleri için müteşekkirdir.


Ankete katılmak için tıklayınız

 
     
     
Turkish Dental Association | Copyright 2012 ©